alt text

Vreemdelingenrecht

 • begeleiden voor en tijdens de asielprocedure
 • aanvraag humanitaire regularisatie
 • aanvraag medische regularisatie
 • gezinshereniging (met Belgen, niet-Belgen, EU-burgers, vluchtelingen,…)
 • beroep tegen negatieve beslissingen in het kader van een asielprocedure, regularisatieaanvraag, gezinshereniging, visumweigering,…
 • weigering nationaliteitsverklaring
 • beroep tegen inreisverboden en bevelen om het grondgebied te verlaten
 • procedures bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN)
 • (…)

Personen- en familierecht / Internationaal privaatrecht

 • echtscheiding
 • bijstand bij vereffening en verdeling
 • weigering registratie wettelijke samenwoning of huwelijk
 • weigering erkenning (buitenlandse) huwelijksakte
 • ouderlijk gezag
 • adoptie
 • alimentatie
 • (…)

Verkeersrecht

 • Uitgebreide expertise in dit veld

Algemeen burgerlijk recht

 • Uitgebreide expertise in dit veld